PripravujemePrinášame Vám stručný prehľad pripravovaných akcií, ktorých sa plánujeme zúčastniť i tie, ktoré chystáme my. Plán je flexibilný a budeme ho upravovať podľa potrieb detí a nápadov rodičov.

September


- Jeseň plná vitamínov – výstavka ovocia a zeleniny spojená s ochutnávkou
- Naše očká – zdravé očká v spolupráci s Úniou nevidiacich

Október


- Mesiac úcty k starším - slávnostný program uskutočnený v spolupráci so ZŠ a OcÚ
- Tekvicová dielňa – súťaž o najkrajšiu tekvicu v spolupráci so ZŠ
- Deň jabĺčka – spoločná aktivita v spolupráci so ZŠ

November


- Šarkaniáda – v spolupráci s rodičmi
- Týždeň boja proti drogám – spoločná aktivita so ZŠ
- Sláviček z MŠ – v spolupráci so SOcÚ

December


- Zima okolo, teplo v nás - aktivity vyplývajúce z vianočných zvykov a pranostík – výroba perníkov v spolupráci s rodičmi
- Mikulášku bratku - slávnostný program v spolupráci so ZŠ a rodičmi
- Vianočné pastorale

Január


- Zimné radovánky - stavanie snehuliakov, sánkovačka, bobovanie v spolupráci s 1.roč. ZŠ
- Kŕmenie vtáčikov a zhotovenie kŕmidiel – v spolupráci s rodičmi
- Slávnostný zápis do 1. ročníka – v spolupráci so ZŠ, rodičmi, psychologičkou

Február


- Karneval – spoločná zábava a zhotovenie masiek v spolupráci s rodičmi

Marec


- Mesiac knihy - návšteva knižnice, spoločné aktivity so ZŠ
- Výstava detských kníh spojená s prehliadkou a spoločným čítaním
- Zápis detí do MŠ – deň otvorených dverí

Apríl


- Veľkonočné tradície – súťaž o najkrajšiu kraslicu, pletenie korbáčov
Deň Zeme – v spolupráci so ZŠ
Planéta Zem – v spolupráci s Hvezdárňou v Michalovciach

Máj


- Máj, máj, máj zelený - stavanie májov
- Deň matiek - slávnostný program uskutočnený v spolupráci so ZŠ a rodičmi
- Športová olympiáda detí MŠ – v spolupráci so SOcÚ
- Bezpečne na ceste - v spolupráci so ZŠ a PZ v Michalovciach

Jún


- Deň detí - športové dopoludnie
- V spolupráci s rodičmi – spoločný výlet
- Dni obce – športový a kultúrny deň v spolupráci s obcou
- Rozlúčková slávnosť s budúcimi prvákmi